www.udruzenjeknjizarasrbije.org.rs

Vi ste na strani:


Propisi i zakoni

Zakon o Udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009)

(OSNOVNE ODREDBE, OSNIVANJE I NAZIV, ČLANSTVO I ORGANI, UPIS U REGISTAR, IMOVINA I OBAVLJANJE AKTIVNOSTI, STATUSNE PROMENE, PRESTANAK, STRANA UDRUŽENJA, PRAVNA SREDSTVA, NADZOR, KAZNENE ODREDBE, PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE)


 

Poslovnik o radu Skupštine

(OPŠTE ODREDBE, ČLANOVI SKUPŠTINE, RADNA TELA, SEDNICE SKUPŠTINE, JAVNOST RADA, ZAVRŠNE ODREDBE)


 

Poslovnik o radu Upravnog odbora

(OPŠTE ODREDBE, KONSTITUISANJE UPRAVNOG ODBORA, SAZIVANJE SEDNICE, PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA, OTVARANJE SEDNICE, TOK NJENOG RADA I ODLUČIVANJE, ZAPISNICI O SEDNICI, ZAVRŠNE ODREDBE.)