Novousvojeni dokumenti

Obaveštenje o visini članarine za 2016. godinu

Poštovani članovi

na sednici Upravnog odbora koja je održana 13.11.2015. godine, doneta je sledeća odluka:

Utvrđena visina članarine za 2016.god. određuje se prema ostvarenom prihodu u 2014. godini, tako da su privredna društva podeljena u više kategorija i to...


Obaveštenje o visini članarine za 2015.godinu, Sednica UO, održana 24.12.2014. godine:

Poštovani članovi,

na sednici Upravnog odbora koja je održana 24.12.2014. godine, doneta je sledeća odluka:

Utvrđena visina članarine za 2015. god. određuje se prema ostvarenom prihodu u 2013. godini, tako da su privredna društva podeljena u više kategorija i to:...


Obaveštenje o visini članarine za 2012.godinu, Sednica UO, održana 07.10.2011. godine:

Poštovani članovi,

na sednici Upravnog odbora koja je održana 07.10.2011.godine , doneta je sledeća odluka:

Utvrđena visina članarineza 2012.god. određuje se prema ostvarenom prihodu u 2010. godini, tako da su privredna društva podeljena u više kategorija i to :...


Sajamska manifestacija Школа - School 2012 planirana je da se održi u periodu od 31.05. do 02.06.2012. godine...